ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ စာဖတ်ဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်း

Thu, 08/11/2016 - 01:22 -- admin
Thumbnail_photo: 

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ စာဖတ်ဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ခြင်း

    နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌ၏ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်အညီ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်လွင်ဦးနှင့် ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးမင်းသိမ်းတို့မှ ဦးစီး၍ ခုံရုံးမှ ဝန်ထမ်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ စာဖတ်ဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်လျှက်ရှိပါသည်။