တင်သွင်းလွှာအမှတ် (၁/၂၀၁၇)နှင့်စပ်လျဉ်း၍ ကြားဖြတ်လျှောက်ထားလွှာများအပေါ် ကနဦးဆုံးဖြတ်ချက်များ | Constitutional Tribunal of Myanmar