၂၀၁၄ ခုနှစ် စီရင်ထုံးများ

Mon, 03/09/2015 - 04:01 -- admin

၂၀၁၄ ခုနှစ် စီရင်ထုံးများ

နိုင်ငံတော် ပြန်တမ်းတွင် ထည့်သွင်းကြေညာခဲ့ပြီးဖြစ်သည့် ခုံရုံးဆုံးဖြတ်ချက်များကို နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၃၅ အရ စီရင်ထုံးအဖြစ် စုစည်းပုံနှိပ် ထုတ်ဝေသည်။ အဆိုပါ ၂၀၁၄ ခုနှစ် စီရင်ထုံးများစာအုပ်ကို နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံး ရုံးအမှတ်(၅၄) နေပြည်တော်၊ ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေးမြို့များရှိ စာပေဗိမာန် စာအုပ်အရောင်းဆိုင်များ၊ မန္တလေးမြို့ နဂါးစာပေနှင့် ထွန်းဦးစာပေ၊ စာပေလောက(၂) ရန်ကုန်မြို့ တို့တွင် ဝယ်ယူရရှိနိုင်သည်။